Perussuomalaiset ehdokkaat Oulu Matti Rinnekangas
Isä kahdelle; heistä ylpeä. PS Oulun paikallisyhdistyksen hallitus, varapuheenjohtaja. Pohjois-Pohjanmaan piirin hallituksen varapuheenjohtaja.
Eläinlääkäri, MSc Economics

MATTI
RINNEKANGAS

607

Perussuomalaiset, Oulu

Karpaasi, jolla sydän kultaa.

"Ketään ei jätetä. Ketään ei hylätä."VAALITEEMANI

MISTÄ ALUEVAALEISSA ON KYSYMYS?

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa on tavoitteena asukkaiden hyvinvointipalvelujen parantaminen ja saatavuus. Tämä toteutetaan perustamalla erilliset hyvinvointialueet, kuten Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue. Alueiden vastuulle siirtyy siis sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi. Tämä tarkoittaa sitä, että yli puolet kuntien budjetoimista tehtävistä siirtyy aluevaltuuston päätettäväksi

Ensimmäiset aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022.

Olen tällä hetkellä luottamustehtävissä Business Oulun johtokunnassa, jonka yksi tärkeimmistä asioista on työllisyysasiat.  Minulle on itselleni tärkeää pitää huolta siitä, etteivät esimerkiksi nuoret jää väliinputoajiksi toisen asteen opinnoista valmistuttuaan tai varusmiespalveluksesta päästyään.  

Sote-uudistus tuo paljon muutoksia sekä päätöksentekoon että henkilöstöön, omaisuuden siirtoihin ja rahankäyttöön.  Esimerkiksi opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologipalveluissa on tarkoitus säätää hyvinvointialueen ja kunnan välisestä yhteistyöstä erikseen annettavalla hallituksen esityksellä.  Mihin kaikkeen uudistus vaikuttaakaan, on säädetty 1.7.2021 voimaan tulleella sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaanpanoa koskevalla lailla.  Muutos on valtava ja se koskee myös nyt kuntien palveluksessa toimivaa henkilöstöä työnantajan vaihtuessa kunnasta hyvinvointialueeksi ja esimerkiksi sairaanhoitopiirien omaisuuden siirtämistä sekä sopimusten ja niihin liittyvien velvollisuuksien ja vastuiden siirtymistä aluevaltuustoille.

Tehtävää siis riittää.  Kannattaakin valita päättäjät, mielellään perussuomalaiset sellaiset,  jotka suhtautuvat muutokseen asian vaatimalla vakavuudella unohtamatta kuitenkaan näiden palvelujen tarvitsijaa ja käyttäjää.  Koko uudistuksen tavoitteenahan on taata yhdenvertainen palvelujen saatavuus yhteiskunnan muuttuessa.

MIKÄ KAIKKI MUUTTUU?

Sosiaalitoimi

Tällä hetkellä kuntien sosiaalitoimen tehtävät siirtyvät kunnilta aluehallintojen alaisuuteen.  Myös työntekijöillä vaihtuu työnantaja

Terveystoimi

Terveystoimen, mm. sairaanhoitopiirien tehtävät siirtyvät aluehallintojen alaisuuteen.  Tähän liittyy myös omaisuuden, mm. kiinteistöjen siirrot sekä henkilöstön siirtyminen uudelle työnantajalle

Palo- ja pelastustoimi

Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestämisestä vastaavat vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan.  Pelastustoimi on kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.

AJANKOHTAISTA

Blogi

Suomen Uutiset

OTA YHTEYTTÄ!