Nopeat toimet: Mitä suomalainen saa, jos perussuomalaiset joukolla Arkadialle vilahtaa

Energian hintaa nopeasti laskevat sekä huoltovarmuutta parantavat toimet

 1. Sähkön markkinahinnoittelu irrotetaan kalliimmalle alueelle myytävän sähkön hinnasta. 
 2. Päästökauppa keskeytetään
 3. Kaikki mahdollinen energiatuotanto pidetään käynnissä. 
 4. Turpeen energiaveron poisto, joka mahdollistaa tukipolttoaineena käytön
 5. Säilytetään poikkeusolojen sekä huoltovarmuuden vuoksi hiilen, fossiilisten polttonesteiden ja turpeen käyttömahdollisuus. Lisätään varastointi velvoitetta. 
 6. Kotitalouksien sähkövero lasketaan EU minimi tasolle. 
 7. Siirtomaksujen kohtuullistaminen joustamalla kaapelointipakosta. 
 8. Tuuli- ja aurinkovoimateollisuudelle säätövoimavelvoite. Laiminlyönnistä ankara säätövoimavero. 
 9. Säätö- ja huipputehontuotanto kotimaisilla monipolttoainevoimaloilla. Monipolttoainevoimaloiden dieselgeneraattoreissa voidaan käyttää monenlaisia neste- sekä kaasumaisia polttoaineita. Hukkalämpö kaukolämmöksi. 
 10. Liikenteen jakeluvelvoitteesta luovutaan. Poltetaan biopolttoaineet mieluummin hyvän hyötysuhteen monipolttoaine-voimaloissa. 
 11. Vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite siirretään muiden maiden tapaan vuoteen 2050. 
Seuraavat toimet laskevat nopeasti energian hintaa ja parantavat huoltovarmuutta: