Tuulivoima-talous: Lapojen konkka! Quattro-tariffi-taktiikka

Siirrytäänkö Suomessakin jo tuulivoiman syöttötariffin lisäksi tuulivoiman tuotannonrajoitustariffiin, konkurssitariffiin sekä purkutariffiin?

Tuotannonrajoitustariffi

Ruotsin tuulivoimala teollisuus ilmoittaa, että ilman tukia tuulivoimateollisuutta uhkaa konkurssiaalto. Tuulivoimatuotannon taloudellinen pohja on niin sairas, että tällä hetkellä tuulivoimala teollisuudelle maksetaan Englannissa subventio-korvausta, mikäli tuuli ohittaa tuulivoimalan lavan markkinahäiriötilanteessa.

Scottish powerille maksettiin 107 miljoonaa puntaa 3 vuoden jaksolta pitääkseen tuulivoimalat seisahduksissa.Tammikuussa 2020 maksettiin 3 miljoonaa puntaa päivässä Skotlannin tuulivoimateollisuudelle Englantiin johtavan runkolinjan toimintahäiriön vuoksi. Ja luonnollisesti tämänkin laskun kuluttaja maksaa sähkön hinnassa/korotettuina maksuina.

Ruotsiin konkurssitariffi tuulivoimalle!

Ruotsin kansakodista puolestaan kuuluu vielä jopa ikävämpiä tuulivoimatalous-uutisia. Ruotsin tuulivoimaloiden konkurssiaalto ilman valtion tukia! Ruotsin sähkön hinta-romahdus ja suuret käyttö- ja huoltokustannukset ovat aiheuttamassa miljardien menetykset. Tämä kehitys on seurausta tuulivoimaloiden yhden aikaisesta sähköntuotannosta, joka johtaa sähkön pörssihinnan ajoittaiseen painumiseen jopa negatiiviseksi. Sähköä on lahjoitettava ilmaiseksi. Lopun aikaan sähkön hinta pysyy erittäin matalalla. Ilman sähkönmyyntisopimusta suuren toimijan kanssa, tuulivoimayhtiöt tulevat varmuudella vaatimaan valtion tukea konkurssin välttämiseksi.

Nyt nämä kaikki uhkakuvat realisoituvat Ruotsin tuulivoima liiketoiminnassa: Ruotsissa on julistettu tuulivoiman HÄTÄTILA!

Tuulivoimaloiden purkutariffi: alimitoitettu!

Tuulivoima-yhtiöitä uhkaa konkurssiaalto Ruotsissa: maansa vuokranneet ovat lopulta purkuvastuussa tuulivoimaloista. Saamiemme tietojen mukaan tuulivoimayhtiöt ovat varanneet purkukustannuksiin noin 29000-60000 e/voimala. Todelliset kustannukset on todettu Saksan ja Yhdysvaltain kokemusten perusteella 10-20 kertaiseksi. Laskelmiemme mukaan kaiken huomioiva purkukulu on noin 1,4 centtia/kWh, joten negatiivisella sähköhinnalla tuulivoimalasta ei ole muuta käytännön hyötyä kuin korkea maisemarakennelma ja lopuksi ruostuva ongelmajätekasa.

Ja tuulivoimasatu loppuu maanomistajien konkurssiin!

Tämän tuulivoimalasta muodostuvan ongelmajätekasan saa käsiinsä lopulta maanomistaja.Tuulivoimayhtiöiden maanvuokrasopimuksien ehdoissa, vastuu purkamisesta jää usein maanvuokraajalle ja maanvuokra-aika sidotaan yleensä määräämättömäksi ajaksi. Lisäksi sopimuksien mukaan maanomistajan maat ovat yleensä panttina purkua vastaan. Erityisen maankäyttöoikeuden kiinnittäminen ja panttaaminen on saanut maanvuokraajat murehtimaan omien asuntolainojensa puolesta.

Maanvuokraa maksettaneen yleisen käytännön mukaisesti yhdestä turbiinista 2500-5000 e/vuosi. Turbiinien käyttöiän ollessa Ruotsin kokemuksilla 10-15 vuotta (ei siis tuulivoimayhtiöiden ilmoittamalla 20-30 vuoden), vuokra kattaa noin 1/10 purkukustannuksista. Tämä aiheuttaa luonnollisesti maanomistajan konkurssin.

Onko meistä kenelläkään todellakaan varaa tuulivoimaan?

PS. Pohjois-Pohjanmaalle kaavoitettu noin 1400 uutta tuulivoimalaa! Pohjanmaa=tuulivoimaloiden hautausmaa?