Pelekääkkö nää lapsia? Pikkulasten joukkopako Oulusta kiihtyy!

Oulussa Perlacon -selvitystyön perusteella on käynyt ilmi lasten väheneminen nuorissa ikäluokissa. Tämän seurauksena on Oulun kaupunki organisaatio aloittanut palvelutason sopeuttamisen vähentyneen palvelutarpeen vuoksi. Oulun kaupungin on tulevaisuudessa  tarkoitus vähentää asteittain hoitopaikkoja sekä peruskoulun paikkoja vähentyneen lapsimäärän vuoksi. Selvityksestä kuitenkin puuttuu täysin lapsimäärän vähentymisen syiden selvittäminen. Syynä ei ole kaupungin sisäinen lasten määrän väheneminen, vaan lapsien pakeneminen Oulusta. 

Lapsiperheiden yhtenä tulevaisuuden uskon mittarina yleisellä tasolla voidaan pitää perheiden perustamista sekä lapsien hankkimista. Lapsien hankkimisen jälkeen muuttoliikkeen suunta asuinkuntaan tai asuinkunnasta heijastelee kokonaisuudessa perheiden elin-ja työnteko mahdollisuuksia kotikunnan alueella. Siksi käydään läpi Oulun muuttotilastoja 0-9 vuotiaiden ikäluokissa vuosina 2014-2019.

Oulu ilmiö 1: Nettomuuttoliikenne 0-4 vuotiailla miinuksella noin 300 lasta/vuosi 2019

Tilastokeskuksen Oulua koskevasta tilaston mukaan havaitaan 0-4 vuotiaiden muuttavan pois Oulusta 300 lapsen vauhdilla vuodessa vuonna 2019. Viiden vuoden jaksolla keskimääräinen nettomuutto on ollut vuodessa noin 200 lasta miinuksella. Kymmenen vuoden tarkastelu jaksolla muuttoliikkeen jatkuessa samalla tasolla kokonaistappio on 2000 lasta. Tämä vastaa yhden ison yläasteen opistelijamäärää. Valtion osuuksien menetys vuodessa 2-3 miljoonaa euroa. 10 vuoden tarkastelu jaksolla valtion osuuksien menetys 20-30 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi poismuuttaneiden vanhempien vanhempien verotulojen menetys. Onko meillä tähän varaa?

Oulu ilmiö 2: Nettomuuttoliikenne 5-9 vuotiailla miinuksella noin 100 lasta/vuosi 2019

Tilastokeskuksen tiedoista voidaan havaita Oulussa 5-9 vuotiaiden asteittain lisääntyvä poismuutto vuodesta 2014 alkaen. Vuonna 2019 netto muutto  Oulusta on noin 100 lapsen tasolla. Näiden tilastojen perusteella silmiinpistävää on alle 10 vuotiaiden lasten voimakas pois muutto Oulusta.

Oulussa on pitkään murehdittu laskeneen syntyvyyden-ilmiötä. On etsitty syytä muuttuneista elintavoista, työttömyydestä, kulttuurillisesta murroksesta.…. Lista on loputon. Mutta syntyvyyden nousukaan ei auta, jos lapsi perheet muuttavat kilpaa pois Oulusta. Mutta ongelman  pitkään jatkunut toistelu osoittaa, että Oulussa  kaupunginvaltuusto tai valtamedia ei ole tehnyt tosiasioihin perustuvaa analyysiö ilmiöstä.  Mutta tätä vartenhan Perussuomalaiset ja heidän perussuomalaisuus-ajettelutapansa ovat olemassa: tiedostetaan ongelma, korjataan se ja nautitaan ajanmyötä ongelmien määrän vähenemisestä. Tulevalla valtuustokaudella Oulun kohtalon kysymys on luottamuksen palautus lapsiperheitä koskevaan päätöksen tekoon sekä lapsiperheiden edun ajamiseen. Tulosten perusteella lapsiperheiden tilalle edelle on ajanut muita väestöryhmiä.

Jos oululaisena näet ongelman alle 10 vuotiaiden lasten muuttoliikkeessä:

– miten itse ratkaisisit ongelman? 

– olisiko tässä jokaiselle lapsiperheelle sekä isovanhemmalle syy äänestää perussuomalaisempaa lapsiperhepolitiikkaa? 

Vielä loppuun perussuomalaisten ja oma vankka mielipiteeni: 

Me emme pelkää lapsia, me rakastamme heitä!

Oulusta on tehtävä Suomen lapsi perheiden pääkaupunki!

Lapset ja lapsiperheet tulee nostaa Oulun kaupungin päätöksen teon keskiöön!