Ongelmat hoidettava ajoissa

Antibioottiresistenssi tarkoittaa, että bakteeri kykenee vastustamaan antibioottia eli tulee sille resistentiksi. Tällöin kyseistä antibioottia ei voi enää käyttää tämän bakteerin aiheuttamien infektioiden hoidossa.

Jos antibioottiresistenssi yleistyy, ihmiset voivat kuolla tavanomaisiin infektioihin, kuten keuhkokuumeeseen tai leikkausalueen infektioon. Antibioottiresistenssin yleistyminen vaikuttaa koko terveydenhuoltoon. Rutiinileikkauksetkin voivat muuttua vaarallisiksi, kun antibiooteilla ei enää pystytä ehkäisemään infektioita.

Bakteerien lisäksi myös muilla mikrobeilla eli viruksilla esiintyy resistenssiä hoitoon käytettäville lääkeaineille. Tästä syystä usein puhutaan mikrobilääkeresistenssistä.

Kyseessä ei ole mikään pieni vaan maailmanlaajuinen ongelma. Esimerkiksi Euroopassa noin 33 000 ihmistä vuodessa kuolee infektioihin, joihin antibiootit eivät enää tehoa.  

Suomessa tilanne on vielä hyvä. Antibioottiresistenssin torjuntaan on silti täälläkin syytä suhtautua vakavasti. Arvioiden mukaan Suomessa kuolee vuosittain 90 potilasta resistenttien bakteerien aiheuttamiin infektioihin. Mikäli asiaan ei tartuta ajoissa, tilanne voi riistäytyä käsistä.  Onkin tärkeää saada niin hoitohenkilöstö kuin potilaat ehkäisemään tilanteen pahenemista.

Hyvällä koulutuksella ja asennemuokkauksella voidaan tehostaa esimerkiksi käsihygienian merkitystä. Uusilla hyvinvointialueilla kannattaa tämäkin asia ottaa alusta asti vakavasti. Tähän puuttumalla kannetaan vastuu niin taloudellisesti kuin henkiä säästämällä.

Matti Rinnekangas

Eläinlääkäri, MSc Economics

Perussuomalaiset