Tuulivoimaloille mikromuovivesien keräysaltaat?

Tehdään ’Mikromuovivapaa kunta-aloitteilla’ koko Suomesta mikromuoviton? Unelman toteuttaminen ei koskaan ole ollut helpompaa!

Nyt sinä voit henkilökohtaisesti sekä perussuomalaisena pelastaa kuntasi luonnon mikromuovilta, nanomuovilta, epoxilta, Bisfenoli A:lta sekä polyesteriltä. Koskaan se ei ole ollut helpompaa:

Tee kuntalaisaloite ja pysäytä tuulivoima!

Norjalaisten sekä Britteinsaarilla tehdyssä tutkimuksissa on havaittu tuulivoimalan turbiininien lapojen huomattavaa eroosiota. Eroosio kohdistuu roottorinlapojen osiin, jotka ottavat vastaa ensimmäisen iskun ilmassa oleviin fyysisiin tekijöihin. Näitä ovat ensisijaisesti vesisateen pisarat, hiekka ja kasvin palaset, kylmissä olosuhteissa rakeet ja lumi sekä merituulivoimaloilla suolavesi. Eroosio aiheuttaa roottorin lapojen rakentamisessa käytettävien yhdisteiden leviämistä ympäristöön ilmavirtojen mukana. Rakentamisessa käytetään muunmuassa mikromuoveja, nanomuoveja, epoxia, BisfenoliA:a sekä polyesteriä. Eroosio aiheuttaa edellämainittujen leviämisen ympäristöön. 

Tämän tyyppinen rakenne-eroosio kuluminen on erittäin tuttu lentokoneen sekä helikopterien liikkuvien osien osalta. 

Tuulivoima-emissioton Oulu ja Suomi

Jätetyssä aloitteessa Oulun kaupungille tulee Oulun kaupungin ja Oulun Energian miettiä toimenpiteet, miten tuulivoimantuotannon sekä sähkön oston osalta varmistetaan toiminnassa sekä kaupungin alueella emissiottomuus (päästöttömyys) mikromuovin, nanomuovin, epoxin, BisfenoliA;n sekä polyesterin osalta?

Aloitteessa ehdotetaan myös, että ympäristön, ihmisten sekä eläimien pelastamiseksi tulee Oulusta sekä Oulun Energiasta muodostaa ’Vapaa Alue’ tuulivoiman ympäristö haittojen osalta. Vastuullisen Oulun kaupungin omistajapolitiikan sekä Oulun Energian että Oomin Sähkön myynnin tulee toimia estävästi ympäristölle sekä ihmisille vahingollisen tuulivoiman tuotannon sekä sähkön oston osalta.

Pysäytä pohjavesien sekä ympäristön saastuminen

Norjassa Bisfenoli A:a pidetään vakavana riskinä terveydelle sekä ympäristölle. WHO mukaan vedessä tulee olla bisfenoliA:ta korkeintaan 0,1 mikrogrammaa /litra. Yksi kilo bisfenoli A:a pystyy saastuttamaan 10 miljardia litraa vettä eli 10 miljoonaa kuutiota vettä. Otetaan huomioon, että koko Suomen pohjavesi tuotto on arvioitu noin 5,4 milj. m3 vuorokaudessa. Koska tuulivoimatuotanto keskittyy vahvasti tiettyihin maakuntiin, kuten Pohjois-Pohjanmaa, ympäristön saastuminen koskee erityisen voimakkaasti tuulivoima-maakuntia. Merituulivoimalat eivät poista ympäristö-riskiä, vaan siirtävät ongelman merialueille.

Keräilyaltataistako ratkaisu tuulivoiman emissio-ongelmiin?

Konkreettisena keinona esitän tässä vaiheessa keräilyallasrakenteita tuulivoimaloiden alapuolelle sekä taakse. Ympäristöön pöllyävän sadeveden levittämän mikromuodin ja muiden jäämien keräämiseen tulisi riskien hallitsemiseksi rakentaa kattava keräilyjärjestelmä.

Oulussa tehty kuntalaisaloite aiheesta alla.

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/29922

Tehdään yhdessä Suomesta vastuullinen ympäristön mikromuovin, nanomuovin , epoxin, Bisfenoli A:n sekä polyesterin osalta.

Korjattu 20.12.2022 klo 15:16. 

vesimäärä 10 miljardia kuutiota 10 miljoonaksi kuutioksi vettä.